Till innehållet

Platsen utanför – lärarhandledning för gymnasiet

Platsen utanför är en digital utställning om fyra platser med en spännande och viktig historia, men som ligger lite utanför, lite bortglömd. Vi har valt ut fyra platser som berättar om tidsandan när Sverige byggde kärnkraftverk mitt i förorten för att (kanske) skaffa egen atombomb, när folkhemmet och den sociala ingenjörskonsten skulle bota psykisk ohälsa med de modernaste metoderna och när neutraliteten mötte stormaktspolitiken och Sovjets flagga vajade i skogen vid Södertörn.

Svenska, historia och samhällskunskap

Platsen utanför ger oss i historien en fond till aktuella frågor i vår egen tid – epidemistrategier, klimatkris, undergångshot, psykisk ohälsa eller den avancerade teknikens möjligheter. Här hittar du både likheter och skillnader mellan då och nu, och möjligheter att sätta samtiden i ett större, historiskt sammanhang. Lärarhandledningarna utgår från kursplanerna i svenska, historia och samhällskunskap men kan också användas inom kurser i psykologi eller sociologi.

Här kan du prova på olika lektionsuppgifter som bearbetar frågor eller teman i utställningen, bara att ta med rakt in i klassrummet! 

close-icon