Vidbo kyrka

Vidbo kyrka

Tillkomstår: 1200-talet


Adress: Vidbo Kyrkby 312, 195 94 Märsta

Närmaste SL-hållplats: Vidbo prästgård

Skulptur av en pojke med flöjt i munnen. Grönska bakom.

©Lena Lervik/ Bildupphovsrätt 2017. Foto: Rebecka Walan.

Vidbo kyrka är uppförd av natursten med tegel i vapenhusets gavelröste samt i omfattningar och valv. Kyrkan består i sina äldsta delar av långhus med smalare kor bevarat från 1200-talet. Exteriören har i stort sett behållit sin medeltida prägel.

Fasaderna är spritputsade med slätputs i omfattningar och blinderingar avfärgade i en vit kulör. Vapenhusets gavelröste är synligt tegel med vita blinderingar. Sadeltaken är skiffertäckta och vindskivorna av tjärat trä är kontursågade. 

Under 1400-talet revs en ursprunglig absid och koret förlängdes. Härigenom fick kyrkan en ganska säregen plan med ett ovanligt långt och smalt östparti. Tillbyggnaden försågs med valv, och troligen slogs valv i gamla långhuset vid samma tillfälle. Vapenhuset med sitt dekorativt utformade tegelröste byggdes också till under 1400-talet.

Sakristian som ansluter till det förlängda koret är uppförd 1753. Då revs också triumfbågen, valvet i gamla koret murades om och interiören vitlimmades. Under 1700-talet vidgades fönstren, och 1833 tillkom deras nuvarande stickbågiga form. I långhuset finns rester av kalkmålningar, som togs fram och konserverades 1933. Målningarna är troligen utförda i mitten av 1400-talet och har anknytning till den så kallade Ärentunaskolan. Vid restaureringen återfick interiören sina äldre färger. 1962 rengjordes målningarna, som då var svårt nedsvärtade.