Vada kyrka

Vada kyrka

Tillkomstår: 1100-1200-talet


Kommun: Vallentuna

Adress: Vadaby 8, 186 97 Brottby

Närmaste SL-hållplats: Vada kyrka

En stenkyrka.

Vada kyrka. Fotograf Elisabeth Boogh.

Vada kyrka uppfördes av sten under 1100-talets slut eller 1200-talets början som gårdskyrka till gården Vada och ersatte möjligen en äldre träkyrka. Kyrkan utformades troligen med ett smalare absidförsett kor i en för tiden karaktäristisk romansk stil.

Vid 1200-talets slut revs koret och kyrkan byggdes om till en salkyrka och försågs med sakristia. Under 1400-talet uppfördes ett vapenhus och långhuset valvslogs i likhet med många andra medeltida kyrkor under samma tid. Kyrkan dekorerades under samma århundrade med kalkmålningar av vilka endast återstår fragment. Efter en brand 1697 förlängdes kyrkan åt väster. Kyrkan har sedan dess byggts om och till vid flera tillfällen och präglas idag både exteriört och interiört av en större ombyggnad utförd under 1820-talet. 

Vada kyrka hade under medeltid ett strategiskt läge vid den då så viktiga vattenvägen Långhundraleden. Här möttes gränserna mellan tre häraden och trakten var ett maktcentrum dominerat av stormän under yngre järnålder. Namnet Vada kommer troligen av det vadställe över ån som fanns mellan kyrkan och gården Husa.