Tveta kyrka

Tveta kyrka

Tillkomstår: 1200-talet


Kommun: Södertälje

Adress: Tvetaberg 9, 151 66 Södertälje

Närmaste SL-hållplats: Tvetaberg

En stenkyrka.

Tveta kyrka. Fotograf Hedvig Bellberg.

Tveta kyrka ligger på en kulle nära Tveta säteri bland åkrar och ängar och med utsikt över sjön Måsnaren. De äldsta murpartierna har daterats till 1200-talets slut och kyrkan bestod då av en rakavslutad, enskeppig salkyrka med sakristia i norr. 

Under 1400-talets första hälft byggdes västtornet där huvudingången är belägen. Vapenhuset i söder härrör från 1500-talets början. Tornhuven är från 1742 och byggd av Lars Ersson. Vid en restaurering 1907 under arkitekt Sigfrid Cronstedt förlängdes kyrkan mot öster och det nuvarande, rakt avslutade koret byggdes i en stil som harmonierar med de äldre murarna.  Kyrkorummet täcks av kryssvalv. De i långhuset härrör från tidigt 1600-tal. medan korets valv är från 1907 och byggda i liknande stil som de i långhuset.