S:t Pers kyrkoruin

S:t Pers kyrkoruin

Tillkomstår: 1100-talet


Kommun: Sigtuna

Adress: Sankt Persgatan, 193 32 Sigtuna

Närmaste SL-hållplats: Sigtuna bibliotek

En gammal stenbyggnad.

S:t Per kyrokruin. Fotograf Mattias Ek.

S:t Pers kyrkoruin består av kor med absid, tvärskepp med absider, tvåskeppigt långhus och ett mäktigt centraltorn. Korsmitten är övertäckt med ett av Sveriges äldsta kryssvalv.

I väster finns också ett torn som, enligt de ursprungliga planerna skulle ha blivit större om ruinens västra gavel finns i markytan spår av ett par grundmurar liksom längs norra sidan av långhuset.

Kyrkans östra del, som är uppförd efter kontinentala förebilder började sannolikt byggas under tidigt 1100-tal. I samband med förändringarna efter den lutherianska reformationen övergavs både St. Per och St. Olofs kyrkor och kyrkan har sedan början av 1600-talet stått som ruin.