S:t Olofs kyrkoruin

S:t Olofs kyrkoruin

Tillkomstår: 1100-talet


Kommun: Sigtuna

Adress: Olofsgatan, 193 30 Sigtuna

Närmaste SL-hållplats: S:t Olofs kyrkoruin

En stenbyggnad.

S:t Olofs kyrkoruin. Fotograf Anna Ulfstrand.

Kyrkans ålder är omtvistad, men en datering till början av 1100-talet förefaller sannolik. Redan på 1500-talet var kyrkan förfallen och har sedan dess stått som ruin.

S:t Olofs kyrkoruin har treskeppigt kor med absid, ett litet träskepp och ett mäktigt torn som smalnar av uppåt över korsmitten. Långhuset, vilket är påfallande kort, var troligen menat att vara betydligt längre. S:t Olofs kyrkoruin har troligen tillhört det gutniska handelsgillet.

Läs mer

S:t Olofs kyrkoruin (svenskakyrkan.se)