S:t Lars kyrkoruin

S:t Lars kyrkoruin

Tillkomstår: 1100-talet


Kommun: Sigtuna

Adress: Fågelsångsvägen 1A, 193 30 Sigtuna

Närmaste SL-hållplats: Prästgatan 2

En stenbyggnad.

S:t Lars kyrkoruin. Fotograf Anna Ulfstrand.

Av S:t Lars kyrka syns idag bara delar av ett en gång kraftigt västtorn. Från arkeologiska utgrävningar vet man att kyrkan varit en stor gråstenskyrka, troligen byggd under 1100-talet.

Enligt en avbildning från 1600-talet var den under senmedeltiden utvidgad åt öster och norr. I söder fanns ett vapenhus. Kyrkan var i bruk fram till reformationen. Efter en reparation 1586 nyttjades kyrkobyggnaden som skola men efter att den eldhärjades 1658 blev den en ruin. Numera finns bara det raserade kyrktornet kvar.