Spånga kyrka

Spånga kyrka

Tillkomstår: 1100-talet


Kommun: Stockholm

Tillgänglighet: Hörselslinga

Adress: Spånga kyrkväg 485, 163 62 Spånga

Närmaste SL-hållplats: Tensta

Spånga kyrka

Spånga kyrka. Fotograf Ingrid Johansson.

Spånga kyrka har en lång och komplex byggnadshistoria som börjar vid 1100-talets mitt då tornet och långhuset troligen byggdes. Kyrkan är uppförd av gråsten och har rektangulärt långhus med västtorn, vapenhus på den södra sidan, där ingången är, och sakristia samt skrudhus på den norra.

Det torn som uppfördes i samband med att stenkyrkan byggdes har murar som talar för att det använts i försvarssammanhang. I kyrkan finns också ett märkligt relikskrin från 1100-talets slut, som nu är i Statens historiska museers ägo.

Den romanska kyrkan hade ett smalare kor till vilket sakristian tillfogades under 1300-talets första decennier. Vid den tiden sattes också långhusets ursprungliga fönsteröppningar i söder och norr igen och nya togs upp i söder. Rummet välvdes och troligen tillkom då kalkmålningarna med ornament som bland annat fortfarande smyckar valvribborna. 

Valvkappornas figurativa måleri är uppskattat till att vara från 1440-talet. Valven är av en typ som främst förekommer i stads- och klosterkyrkor. De som ansvarade för kyrkobyggnaden var väl medvetna om rådande kyrkoideal och hade ovanligt stora resurser för en landsbygdskyrka. Vid 1400-talets mitt revs det ursprungliga koret i öster och ett nytt, större uppfördes i samma läge. Samtidigt byggdes vapenhuset i söder. Båda byggnadsdelarnas valv fick dekorativa kalkmålningar, troligen i samband med byggnationen. 

Ovanligt många runstensfynd har gjorts i kyrkans murar och i dess närhet. Mycket tidiga, medeltida lockhällar till gravar tyder på att här funnits en kristen begravningsplats och en träkyrka före nuvarande kyrka.

Läs mer

Spånga kyrka (svenskakyrkan.se)