Sorunda kyrka

Sorunda kyrka

Tillkomstår: 1250–1400


Kommun: Nynäshamn

Adress: Kyrkgatan 26, 148 70 Sorunda

Närmaste SL-hållplats: Sorunda

En stenkyrka.

Sorunda kyrka. Fotograf Hedvig Bellberg.

Den nuvarande kyrkan härrör från en nybyggnad någon gång under högmedeltiden, 1250–1400. I nordväst finns bevarade partier av den äldsta stenkyrkans långhus och torn. Från denna kyrka härrör en kvadersten med en relief som troligen tillhört en portalomfattning från 1100-talet. 

Kyrkan som byggdes på de gamla stenkyrkan hade ett rektangulärt långhus med rakavslutat kor och den utvidgades senare genom att man rev kor och sydmur för att bygga ut kyrkan åt öster till dubbel längd. Sydmuren flyttades ut cirka fyra meter vilket medförde att tornet kom att hamna asymmetriskt mot västväggen. Vid denna byggnadsfas uppfördes också troligen en sakristia i norr.

Något senare lades ett kapell i väster, söder om tornet som då också höjdes. Sidokapellet i norr tillbyggdes mot slutet av medeltiden, intill sakristian. Troligen lades båda utbyggnaderna under samma tak. Intill ett senmedeltida vapenhus i söder byggdes ett gravkor för släkten Bååt, troligen på 1540-talet. De små hängtorn som är placerade i ytterhörnen på de gemensamma fasaderna för utbyggnaderna i norr och söder är möjligen tillkomna mot slutet av 1500-talet. Vid en reparation på 1680-talet förstärktes tornet med en kraftig strävmur i norr. 

Korsarmarnas gavelrösten är prydda med blinderingar. Kyrkorummet domineras av de tre mäktiga stjärnvalven, samtliga så kallade ringvalv från tiden omkring 1500. Interiören genomgick ett flertal restaureringar under 1800-talets andra hälft.