Skepptuna kyrka

Skepptuna kyrka

Tillkomstår: 1200-talet


Kommun: Sigtuna

Adress: Skepptuna kyrkby, 195 93 Skepptuna

Närmaste SL-hållplats: Skepptuna kyrka

En stenkyrka.

Skepptuna kyrka. Fotograf Alf Nordström.

Skepptuna kyrka uppfördes i början av 1200-talet och bestod då av långhus med ett smalare absidförsett kor och ett smalare västtorn. Kyrkans exteriör är i stort sett oförändrad sedan 1400-talet.

Efter en brand omkring 1300 förlängdes kyrkan åt öster till en salkyrka och invändigt täcktes den med ett trätunnvalv. Snart därefter tillfogades en sakristia. Ett större torn byggdes till med Uppsala domkyrkas gamla torn som förebild under 1400-talet. Murarna höjdes och taket gjordes brantare än förut. Invändigt välvdes kyrkorummet med stjärnvalv. En triumfbåge, som stod kvar ända till 1776, slogs mellan långhus och kor. Troligen tillkom även vapenhuset vid denna tid.

Delar av den ursprungliga romanska kyrkan ingår idag i långhusets västra del.  Fönstrens nuvarande stickbågiga form tillkom vid en upphuggning 1850. Vid en restaurering 1907 under ledning av arkitekten G. Améen byggdes en värmekammare öster om sakristian.