Skånela kyrka

Skånela kyrka

Tillkomstår: 1160-talet


Kommun: Sigtuna

Adress: Skånela kyrka, 195 96 Rosersberg

Närmaste SL-hållplats: Skånela kyrka

En stenkyrka.

Skånela kyrka. Fotograf är okänd.

Skånela kyrka är Sigtuna kommuns äldsta landskyrka och är den tidigaste av länets fyra östtornskyrkor, som är den äldsta typen av landskyrkor i Uppland.  Skånela kyrka är belägen på en kulle omgiven av slättland, i närheten av sjön Fysingens östra strand.

Läget var betydelsefullt under medeltiden dels för att sjön då stod i direkt förbindelse med Mälaren, dels därför att närliggande mark var i konungens ägo. Kyrkan är sannolikt uppförd på kungligt initiativ, på kunglig mark, tidigast under 1160-talet av en stenmästare med utländsk skolning. Den arkitektoniska gestaltningen har tyskt ursprung och är unik för Upplands landsbygd. Kyrkan är uppförd av gråsten i jämna skift, med detaljer i fint arbetad sandsten. 

De äldsta bevarade delarna av kyrkan är koret med kvadratisk plan och romerskt kryssvalv, absiden och långhuset fram till ingången och torn. Stilistiskt har de kunnat dateras till tidigast 1160-talet. Kyrkans fasader var ursprungligen kvaderristade och har antagligen alltsedan medeltiden varit täckt med spåntak. Sakristian byggdes troligen under 1300-talet. 

Senare, förmodligen under 1400-talet, uppfördes sidokapellet. Vapenhuset tillkom vid samma tid, eventuellt något senare. Korets valv är ursprungliga, medan långhuset och sidokapellet välvdes under 1400-talet, östra valvet slogs om 1790 efter ett ras. Under 1400-talet påbyggdes även tornet och utsmyckades med blinderingar. 

1724 – 1728 uppfördes västsidans strävpelare, dessa byggdes på 1827 efter ett ras. Runt 1750 uppfördes det Jenningska gravkoret. Takstolen omgjordes efter branden 1806. Större restaureringar har ägt rum 1915 och 1957. Vid den sistnämnda fick kyrkan tillbaka mycket av sin medeltida karaktär.