Sånga kyrka

Sånga kyrka

Tillkomstår: 1100-talet


Kommun: Ekerö

Tillgänglighet: Tillgänglighets­­anpassad, Toalett

Adress: 179 96 Svartsjö

Närmaste SL-hållplats: Sånga kyrka

En stenkyrka.

Sånga kyrka. Fotograf Anna Ulfstrand.

Sånga kyrka uppfördes under 1100-talets senare hälft i en typisk romansk planform med långhus med anslutande smalare absidförsett kor och västtorn. Kyrkan är uppförd av vald och kluven gråsten med hörnkedjor av sandsten. 

Av den äldsta romanska kyrkan återstår tornet samt delar av långhusets västra parti. När den uppfördes låg kyrkan centralt och lättåtkomligt med båt på en höjd intill det sund som då delade Färingsö i två hälfter.

Omkring år 1300 revs det äldre koret och samtidigt förlängdes kyrkan åt öster till salkyrka. I samma skede uppfördes sakristian med kryssvalv av tegel. Ringkammaren i tornet öppnades mot långhuset och erhöll tegeltunnvalv.

Omkring 1430 – 1470 tillkom vapenhuset i söder och kyrkorummets kryssvalv. Västtornets avsmalnande form anses visa på att Sånga äldsta kyrka har haft kontakt med Sigtunas romanska kyrkoarkitektur. Den nuvarande höga och spetsiga tornspiran från 1730 har anor från slutet av 1500-talet. De förändringar som skett av kyrkans exteriör sedan medeltiden har främst gällt fönsteröppningarna. Tegel förekommer i omfattningar kring valv, dörrar och fönster och i gavelröstenas översta delar. Av den äldsta romanska kyrkan återstår tornets murar, långhusets västra gavel och västra delen av långhusets norra mur. 

Interiören präglas främst av kalkmålningarna från omkring 1470, som togs fram och kompletterades vid en omfattande restaurering 1900 – 1902 under ledning av arkitekten Agi Lindegren. I vapenhuset finns en sällsynt svit som återger de femton tecken som ansågs förebåda världens undergång.