Överjärna kyrka

Överjärna kyrka

Tillkomstår: 1100-talet


Kommun: Södertälje

Adress: 153 32 Järna

Närmaste SL-hållplats: Överjärna kyrka

En stenkyrka.

Överjärna kyrka. Fotograf Bengt Backlund.

Överjärna kyrka har anor från 1100-talet och är en av få kyrkor i Sverige som har haft ett torn även i öster och varit en så kallad klövsadelskyrka.

I långhusets östra del finns ännu spår i murytan efter stöd till tornet, som troligtvis revs vid sekelskiftet 1600. Kyrkan ligger strategiskt, ett stycke från farleden mellan Mälaren och Östersjön. Kyrkans vind var också från början inrättad till försvar och kan ha använts som härbärge för pilgrimer. 

Sedan medeltiden är byggnaden i stort sett oförändrad. Kyrkans interiör genomgick däremot en hård restaurering 1880. Arkitekten F W Scholander lät bland annat ta upp de höga fönstren i långhuset. Bara det fönster som sitter i sakristians östra vägg är bevarat från medeltiden.