Överhölö kyrkoruin

Överhölö kyrkoruin

Tillkomstår: 1200-talet


Kommun: Södertälje

Adress: Överhölö kyrkoruin, 153 92 Hölö

Närmaste SL-hållplats: Månvägen

En stenbyggnad.

Överhölö kyrkoruin. Fotograf Elisabeth Boogh.

Kort tid efter Gustav Vasas reformation slogs de två socknerna Ytterhölö och Överhölö samman. Församlingen i den övre socknen fick överge sin kyrka, som ganska snart låg i ruiner.

Trots att endast delar av murverket har bevarats, har vi säkrare kunskap om Överhölö kyrka än om moderförsamlingens. Troligen uppfördes den senast omkring 1200 med ett rektangulärt långhus och ett smalare kor. Tornet som är ovanligt brett och kraftigt uppfördes inte då utan senare under det romanska skedet. Tornet har inte haft några ingångar i marknivå, vilket tyder på att det skulle fungera som ett försvartorn.

Under högmedeltiden eller omkring år 1500 revs det gamla koret och kyrkorummet byggdes om till den sal som nu avtecknar sig i grundmurarna. Något senare byggdes sakristian, och slutligen ersattes trätaket med senmedeltida tegelvalv.