Össeby kyrkoruin

Össeby kyrkoruin

Tillkomstår: 1300-talet


Kommun: Vallentuna

Adress: Prästgårdsvägen 1, 186 97 Brottby

Närmaste SL-hållplats: Brottby trafikplats

Ruin av stenkyrka

Össeby kyrkoruin. Foto: Alf Nordström

Össeby kyrka byggdes någon gång under 1300-talet på en höjd vid Garnsvikens västra strand. 1838 övergavs kyrkan och fick så småningom förfalla. 1856 brann den stängda kyrkan ned till följd av ett blixtnedslag och kvar fanns bara en stenruin.

Med frivilliga krafter och den nybildade hembygdsföreningen restaurerades ruinen och 1976 återinvigdes den av biskop Ingemar Ström. Hembygdsföreningen har bland annat låtit bygga en klockstapel, altare och bänkar. Det har även gjorts en förvaringsplats för de gravstenar som fann inne i kyrkoruinens golv. Idag används ruinen till gudstjänstlokal under bar himmel med cirka 100 platser.