Lohärad kyrka

Lohärad kyrka

Tillkomstår: Början av 1200-talet


Kommun: Norrtälje

Adress: 761 72 Norrtälje

Närmaste SL-hållplats: Lohärads klockstapel

Lohärads kyrka har under århundradena byggts ut i flera steg och en dramatisk händelse på 1600-talet förändrade radikalt kyrkans utseende. Byggnadskroppen är adderad av många delar och bildar en ganska varierad exteriör där varje del berättar om en specifik del av historien.

Kyrkan byggdes under första hälften av 1200-talet och bestod då av långhus, kor och i väster ett torn. Koret är lägre och smalare än långhuset och rakt avslutat, det tillhör antagligen ett av de tidigare exemplen på rakt avslutade kor som följde efter de äldre romanska kyrkornas absider. Långhuset och koret har fortfarande kvar sin ursprungliga form.

Sakristian är tillbyggd på norra sidan av koret på slutet av 1200-talet. Dateringen grundar sig på att den inte är murad i förband med långhuset och på byggnadssättet som överensstämmer med andra sakristior i exempelvis Husby-Sjuhundra och Riala som vid denna tid uppfördes av gotländska hantverkare. Sakristian, som skulle vara ett brandsäkert förvaringsställe, är byggt med ursprungligt ribblöst kryssvalv av gråstensflis, kallat gratvalv, av en typ som förknippas med Gotland.  På 1400-talet byggdes ett vapenhus på södra sidan av tornet.  

På 1670-talet rasade tornet och slog i fallet sönder vapenhuset och drog med sig långhusets västra gavelröste och valv. Tornet byggdes aldrig upp igen, klockstapeln i trä fanns då redan och sten från tornet användes för att bygga upp det vapenhus som nu står på tornets plats väster om långhuset. Några stenar i markytan minner idag om det äldre vapenhuset på södra sidan av tornet.