Länna kyrka

Länna kyrka

Tillkomstår: 1100-talet


Kommun: Norrtälje

Adress: Lännaby, 761 93 Norrtälje

Närmaste SL-hållplats: Länna kyrka

En stenkyrka.

Länna kyrka. Fotograf Elisabeth Boogh.

Länna kyrka är belägen på en sluttning ned mot Länna kyrksjö där två viktiga vattenleder korsades under medeltiden. Kyrkans långhus och sakristia är uppförda omkring 1300 men en dopfuntsfot från 1100-talets slut vittnar dock om att det fanns en tidigare kyrka i socknen.

Långhuset och sakristian är av murad gråsten med tegel i valvsystem och omfattningar under branta sadeltak. Kyrkan är en salkyrka med en rektangulär plan i tre stjärnvälvda travéer, med sakristia på den norra sidan och vapenhus i söder. Vapenhuset tillkom under 1400-talets förra del. Kyrkans barockinredning består främst av donationer från ägarna till det närliggande Penningby. Exteriören karaktäriseras av de oputsade gråstensmurarna och de branta sadeltaken. Det enhetliga murverket vittnar om en väl bibehållen ursprungsform.  

1965 – 1966 restaurerades kyrkan, främst interiören, under ledning av slottsintendenten Ragnar Jonsson.