Husby-Ärlinghundra kyrka

Husby-Ärlinghundra kyrka

Tillkomstår: 1100-talet


Kommun: Sigtuna

Adress: Husby Kyrkby 131, 195 91 Märsta

Närmaste SL-hållplats: Broby

En stenkyrka.

Husby-Ärlinghundra kyrka. Fotograf är okänd.

Namnet Husby anger att socknen haft en kungsgård och kyrkan anses vara uppförd på Ärlinghundras husby som en kungsgårdskyrka, möjligen på kungligt initiativ. Det troliga anses därför vara att den haft en äldre föregångare av trä. 

Den ursprungliga romanska kyrkan uppförd efter 1100-talets mitt omfattas av långhusets främre två tredjedelar, absidkoret med gråstensvalv och tornet. Långhuset förlängdes åt väster med en travé, dock ej till samma höjd som det ursprungliga långhuset, under sent 1200-tal eller tidigt 1300-tal. Under 1300 –1400-talen slogs valven i det ursprungliga långhuset och sakristia och vapenhus tillfogades. Den förlängda delen förhöjdes och valvslogs först år 1690. 

Den ursprungliga tornspiran byttes ut mot den nuvarande svängda huven och tornets höjd sänktes år 1719. Det är oklart när fönstren förstorades, förmodligen under 1700-talet. Ett romanskt fönster finns bevarat på långhusets sydmur, synligt från vapenhusets vind. 1898 genomgick interiören en tidstypisk restaurering i nygotisk stil. Spåren efter denna avlägsnades 1951, då väggar och valv vitkalkades, och kyrkans inredning återfick sin 1700-talsprägel.  

Husby-Ärlinghundra ingår i en grupp av fyra kyrkor i länet med avvikande arkitektur. Det gemensamma för de fyra kyrkorna är att de har sitt torn i öster som en direkt överbyggnad på koret och är byggda omkring 1150. Av östtornskyrkorna Skånela, Norrsunda och Färentuna kyrkor anses Husby-Ärlinghundra vara uppförd med Skånela kyrka som förebild.