Edsbro kyrka

Edsbro kyrka

Tillkomstår: 1200-talet


Kommun: Norrtälje

Adress: Kyrkvägen 6, 762 98 Edsbro

Närmaste SL-hållplats: Kyrkvägen 10

En stenkyrka.

Edsbro kyrka. Fotograf Mattias Ek.

Kyrkan uppfördes från början som en salkyrka och de äldsta partierna utgörs av långhuset från 1200-talet och sakristian från 1300-talet.

Under 1400-talet revs östra korgaveln och kyrkan förlängdes med det nuvarande, rakavslutade koret, som är något lägre än långhuset. I hela kyrkorummet och i det nybyggda vapenhuset i söder slogs kryssvalv. Huvudingången går genom vapenhuset. År 1625 dekorerades väggar och valv med kalkmålningar där man kan läsa texter ur 1618 års bibel. En del inventarier som exempelvis predikstolen tillkom. Under 1700-talet fick kyrkan ny fast inredning med bl.a. slutna bänkar. Fönsteröppningarna i den södra muren utvidgades. 

Norrsidan saknar fönster likt de flesta medeltida landsbygdskyrkor gjorde när de byggdes men det är ovanligt att fönster inte har tagits upp under senare århundraden. Under en renovering 1904 togs kalkmålningarna fram och renoverades och det östra korfönstrets glasmålning insattes. På kyrkogården står en ovanlig stiglucka från 1400-talet med en så kallad predikoglugg där kringvandrande predikarebröder kunde tala till folket.