Edebo kyrka

Edebo kyrka

Tillkomstår: 1250-1350


Kommun: Norrtälje

Adress: Järingevägen 1, 63 91 Edebo kyrka

Närmaste SL-hållplats: Edebo kyrka

En stenkyrka.

Edebo kyrka. Fotograf Alf Nordström.

På platsen där Edebo kyrka ligger byggdes det en kyrka vid någon tidpunkt under folkungatiden mellan år 1250 och 1350. Av denna kyrka, som kan ha varit av trä, finns delar av sakristians mur kvar.

Under slutet av 1400-talet revs den gamla kyrkan varefter den nuvarande uppfördes. Likt många andra medeltida kyrkor i Roslagen har Edebo kyrka byggts något nedanför den högsta punkten på kyrkogården. Kyrkan är till exteriören en typisk uppländsk medeltida stenkyrka. Det rakavslutade koret har samma bredd och höjd som långhuset som ursprungligen byggdes med ett trävalv. Trävalvet ersattes med nuvarande fyra ribbvalv av tegel i samband med att vapenhuset byggdes i början av 1500-talet och kalkmålningarna utfördes i samband med detta. Målningarna tillhör den så kallade Tierpskolan.

Gråstensmurarna på långhuset och vapenhuset är av omsorgsfullt släthuggen gråsten och slätfogade. Kring vapenhusets portal och fönsteröppningar finns tegelomfattningar och även långhusets gavelspetsar är murade i tegel med blinderingar i form av kors. Vapenhusets yttre portal är spetsbågig. Ingången är förlagd till långhusets sydmur. Under detta skede blev alla valv och högmurar sällsynt rikt dekorerade med kalkmålningar, även i vapenhuset. 

Efter en brand 1621 förnyades yttertaket. Sakristian på norrsidan har fått sitt nuvarande utseende då den utvidgades åt norr och öster på 1740-talet. Den särskiljer sig genom att ytterväggarna är putsade. Skorstenen av slaggtegel påminner om närheten till omkringliggande bruk. På 1700-talet utvidgades fönstren, kalkmålningarna överputsades delvis, ny fast inredning i barockstil anskaffades, sakristian byggdes om och fick sitt nuvarande utseende. Vid en restaurering 1911– 1913 under ledning av Sigurd Curman togs kalkmålningarna fram och äldre färger på inredning och inventarier återställdes. Den slutna bänkinredningen från 1772 bibehölls men erhöll bredare gavlar. Orgelläktaren från 1831 revs och sedan dess står orgeln på ett podium.