Danderyds kyrka

Danderyds kyrka

Tillkomstår: 1400


Kommun: Danderyd

Tillgänglighet: Parkeringsplats, Rullstolsvänligt, Toalett

Adress: Angantyrvägen 41, 182 54 Danderyd

Närmaste SL-hållplats: Danderyds kyrka

En stenkyrka

Danderyd kyrka. Fotograf Mattias Ek.

Danderyds kyrka uppfördes omkring år 1400 som en liten enskeppig gråstenskyrka med sakristia. En kyrka på platsen är omnämnd redan år 1314, vilket innebär att den nuvarande kyrkan har haft en föregångare, möjligen en träkyrka, men det finns inga bevarade spår av den.

Kyrkans äldsta byggnadshistoria är okänd men en teori är att den lilla sakristian i norr utgör de tidigaste murpartierna och att den först stått intill en träkyrka. Vid någon tidpunkt, okänt när, revs träkyrkan. Den ersattes omkring år 1400 av en murad salkyrka i hög- och sengotisk stil med två kryssvälvda travéer. Omkring 1550 dekorerades kyrkan med kalkmålningar utförda av Urian Olofson och byggdes ut åt söder. Kyrkan fick därmed formen av en kvadratisk, tvåskeppig hallkyrka. Målningarna bekostades av kyrkans patronus, riksrådet Axel Banér på Djursholms slott. Målningarna hör till det fåtal som utfördes under Gustav Vasas tid. Den lilla gråstenskyrkan byggdes ut under 1600-talets första hälft och fick då sin nuvarande form och kyrkorum med kraftfulla valv.

I likhet med flertalet medeltidskyrkor i Uppland är den i Danderyd uppförd i en trakt som är bebodd sedan järnåldern. Danderyd benämndes förr Danarö och sockennamnet dyker upp i hävderna 1298.