Bromma kyrka

Bromma kyrka

Tillkomstår: 1160–1170


Kommun: Stockholm

Adress: Gliavägen 100, 168 58 Bromma

Närmaste SL-hållplats: Bromma kyrka

FOTOGRAFI Bromma kyrka - FOTOGRAF: Ek, Mattias. BILDNUMMER: Stadsmuseet i Stockholm

Bromma kyrkas första byggnadsperiod ägde rum under 1160–1170-talet. Kyrkan hade ett strategiskt läge eftersom Mälarens vattenlinje vid den tiden var betydligt högre.

Kyrkan byggdes som en fästningskyrka och var en del av försvaret av Mälarbygden. “Kastalen” på Stockholmen vid Norrström skulle få stöd av fästningskyrkorna Bromma, Solna och Munsö – alla rundkyrkor. Långhuset i väster och sakristian i norr byggdes troligen under 1400-talets senare hälft och fick då kalkmålningar av Albertus Pictors skola. Sakristian mot norr byggdes också under medeltiden. På 1680 – 1690-talen fick rundhuset sin karnissvängda huv med lanternin och spira och långhuset sitt säteritak. Gravkor tillkom under 1700-talet mot norr och öster. Det nuvarande vapenhuset stod klart 1968.