Länskällan

Länskällan är en digital plattform som presenterar lokal historia i Stockholms län pedagogiskt och lättillgängligt med ambitionen att väcka nyfikenhet för platsen där vi bor.

Innehållet i Länskällan bygger på arkivmaterial från kommunerna som till exempel fotografier, filmer, register, kartor och annonser. Till varje källmaterial hör en artikel samt övningar, quiz och lärarhandledningar. Inledningsvis presenteras två teman, industrialisering och aktivism, och fler teman kommer att läggas till. 

Länskällan på en minut