Till innehållet

Lärande

Vi på Stockholms läns museum erbjuder dig som är lärare ett programutbud med inriktning på arkeologi, kulturmiljö och konst.

I varje kommun finns det spännande fornlämningar och konstverk. Vi guidar och berättar om dem på plats. Vi har också ett spännande utbud med digitala program.

Ledstjärnan i vårt pedagogiska arbete är dialogen med eleverna. Vi anpassar alla program efter deltagarnas ålder och förförståelse.

Boka gärna med lång framförhållning. Om ni har egna önskemål kan vi skräddarsy program och projekt tillsammans.

Alla våra program går att göra inom ramen för Skapande skola; ett statsbidrag som syftar till att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Alla elever ska kunna ta del av kulturens alla uttrycksformer och ges möjlighet till eget skapande. Skapande skola utgör ett komplement till skolornas egen kulturbudget. Vill du veta mer kan du gå in på Kulturrådets hemsida.

Kulturrådets webbplats>

close-icon