Pål Svensson

Pål Svensson

1950

Konstverk: Mellanrum

Fyra stora, rektangulära stående stenskulpturer som står på grönt gräs. Nyutspruckna träd och hus bakom.

Mellanrum. ©Pål Svensson/ Bildupphovsrätt i Sverige. Fotograf: Elisabeth Boogh.

Pål Svensson växte upp i Göteborg där han nu också bor och arbetar. Hans pappa var jägmästare och hade en skogsfastighet vid sjön Lyngnern. Pål hjälpte till med att röja i skogen och på gärden. Det han fick med sig var en känsla för landskapets formationer. Det har han nytta av även idag. I 20-årsåldern började han studera kulturgeografi vid Göteborgs Universitet, men bytte sedan till studier i samhällsvetenskap och tog 1975 en examen Samhällsplanering  Härefter jobbade han som kommunsekreterare i Vårgårda kommun. I jobbet ingick att föra ett resonemang om samhälle och konst.

1978 började han på Hovedskous Målarskola på avdelningen för skulptur. Efter ett år kom han i på Valands konsthögskola i Göteborg. Här deltog han i ett skolprojekt på Gotland där studenterna skulle lära sig mera om sten. Pål blev påverkad av mötet med stenen i landskapet och dess formationer. Sten har sedan dess blivit det material som han har fortsatt att jobba med. Han får inspiration av äldre megalitiska stenskulpturer och formationer. Bland annat har han besökt Ale stenar i Skåne, templet i Carnac i Egypten och Stonehenge i England. Men han tittar också på skulptörer som Anton Gormley och Tony Cragg och även Mark Rothkos måleri.

Han har sin ateljé på Hisingen i Göteborg. Här finns allt som behövs för att arbeta med sten: diamantborrar, mejslar och slipmaskiner och även skyddsutrustning mot stendamm och hörselskydd.

I sitt konstnärskap utforskar han stenens inneboende möjligheter. Han ser en spännvidd av olika uttryck i en och samma stensort. Det handlar om millimetrar och precision.

“Jag är intresserad av skärpa, att linjerna är spikraka, ett slags skarphet.”

Pål Svensson

Han tycker om att arbeta med offentliga rum:

“Det är en utmaning att försöka hitta ett sätt att nå ut. Man behöver inte bli förstådd, men känslan av att man försöker nå förståelse gör att folk accepterar och tycker om verken.”

Pål Svensson

Pål Svensson har gjort omkring 40 konstverk för det offentliga rummet, både i Sverige och utomlands.