Magnus Carlén

Magnus Carlén

1960

Konstverk: Ålstaparken

Leksaksflygplan av stål på en lekplats. Svart gulstreckad landningsbana framför.

©Arne Widman/ Bildupphovsrätt 2023. Foto: Rebecka Walan.

Magnus Carlén har arbetat mycket med färgsättning i det offentliga rummet.

Han säger:

”Det händer något i kombinationerna mellan färger och material, som kommer fram först i full skala. Det kan handla om små nyanser, som gör oerhört mycket för slutresultatet.”

I Nora har han tillsammans med Karin Tyrefors gjort en gestaltning för resecentrum, i ett samarbete mellan Riksantikvarieämbetet, Boverket och Statens konstråd.

Tillsamman med Arne Widman har han utformat flera lekplatser som är uppbyggda som temaparker till exempel Ålstaparken i Barkarby där de utgått från Barkarby flygfält.

Han är utbildad vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm 1987─1992,Konstskolan Idun Lovén, måleri, 1983─1985 och skulptur, 1986─1987.