Johan Thurfjell

Johan Thurfjell

1970

Konstverk: Tid-Text-Tanke

Bronslåda i rabatt med ormbunkar och blåa blommor.

Tid-Text-Tanke. ©Johan Thurfjell/ Bildupphovsrätt 2022. Foto: Rebecka Walan.

Johan Thurfjell arbetar med skulptur, teckningar och texter, och ibland med installationer. Den gemensamma nämnaren för många av hans verk är hur han låter olika berättelser gå in i varandra på ett sinnrikt sätt. Texter och föremål bildar en helhet. Verken är mer än de syns vara vid den första anblicken.