Hiroshi Koyama

Hiroshi Koyama

1955

Konstverk: Svart knapp

En stor knapp sitter fast i en sten.

Svart knapp. ©Hiroshi Koyama/ Bildupphovsrätt 2019 Foto: Eva Dalin.

Hiroshi Koyama föddes i 1955 i Kyoto i Japan. Redan i skolåldern blev han intresserad av att bygga och göra konstruktioner. Hans pappa arbetade med att renovera hus och ibland följde han med honom och hjälpte till. Pappans arbete med hus fascinerade honom.

När det var dags att utbilda sig valde han att bli arkitekt. Han utbildade sig mellan 1971 till 1976. I Japan var de flesta hus byggda av trä men Hiroshi blev istället intresserad av sten. För att lära sig mer om sten gick han i lära hos en stenmästare. Den sten som han lärde sig att arbeta med var granit. Nu ville han inte längre arbeta som arkitekt, istället började han arbeta konstnärligt med stenen. Under tio års tid arbetade han som stenkonstnär i Japan.

År 1987 besökte han Sverige för att titta på en sten som heter diabas och finns i Skåne. Hiroshi tyckte så mycket om den stensorten att han valde att flytta till Sverige. Att en konstnär väljer att flytta så långt som från Japan till Sverige för en stens skull är ju lite märkvärdigt. Då frågar man sig: Vad är det som är så speciellt med diabas?

Stenen bildades för 900-1 500 miljoner år sedan genom vulkanutbrott i jordens inre. Då pressades glödande magma upp mot jordens yta och stelnade. Bergarten ser ut som svarta ränder i berget.

Hiroshi tyckte om hur stenen kändes, såg ut och att den var väldigt gammal. Särskilt mycket gillade han diabasens svarta färg som han upplevde hade en mjuk ton. Tack vare stenen kom Hiroshi att stanna i Sverige. Han hugger själv ut sina skulpturer. Det är ett tungt jobb eftersom diabasen är ovanligt hård.

I sina skulpturer brukar han låta diabasen möta andra material, till exempel koppar eller stål. Men han säger att det är diabasen som har huvudrollen, medan det andra materialet har birollen. Ungefär som om skulpturernas olika delar skulle vara skådespelare i en teaterföreställning.