Arne Widman

Arne Widman

1959

Konstverk: Ålstaparken

Lekplats med litet metallflygplan och landningsbana.

©Arne Widman/ Bildupphovsrätt 2023. Foto: Jenny Bergensten.

Arne Widman har gjort konst för det offentliga rummet över hela landet. Uttrycken varierar, från underfundighet och vetenskapliga undersökningar till platser som lockar till interaktion och lek. Tillsamman med Magnus Carlén har han utformat flera lekplatser som är uppbyggda som temaparker. 

Han är utbildad vid Nyckelviksskolan 1982 – 1983, Valands konstskola i Göteborg 1986 – 1991, Konstfack Visuell kommunikation 2007 – 2008, Konstfack, Going Public 2011

På sin hemsida skriver Arne Widman:

”I suspect that existential matters are strongly connected to entertainment since I never get bored during work.”

”Jag tror att det existentiella har en stark samhörighet med underhållning eftersom jag aldrig blir uttråkad när jag arbetar.”