Till innehållet

Byggwebben

Välkommen till Stockholms läns museums webbsidor om byggnadsvård

Byggwebben vänder sig till alla som är intresserade av hus och hantverk. Tyngdpunkten ligger på länets äldre träbebyggelse, men även andra byggnadstyper och material beskrivs. Här finner ni råd om hur och med vilka material det är lämpligt att restaurera ert hus, länets bebyggelsehistoria, information om lagar och bidrag, byggnadsvårdstermer, litteraturtips, färgrecept och länktips. 

Råd om byggnadsvård

Länsmuseet vill lyfta fram de många kvaliteter ett gammalt hus besitter, och hur dessa kan tillvaratas. Vi förespråkar att gå varsamt fram vid restaurering och att använda väl beprövade material som till exempel linoljefärg och lertegel.    

Den händige hemmafixaren

Löpande underhåll och mindre renoveringar kan ni som husägare ofta göra själva. Men rådgör med en byggnadsteknisk expert samt en byggnadsantikvarie när det gäller mer komplicerade frågor, eller när ni är tveksamma över det bästa tillvägagångssättet.   

Successiv utbyggnad – kom gärna med era önskemål

Vår ambition är att fylla på Byggwebben med fler tips efterhand, och ni får gärna höra av er till oss med önskemål på ämnen som ni saknar vid en sökning. Målsättningen från vår sida är att försöka besvara alla de vanligaste frågorna som gäller vård av äldre bebyggelse, samt skapa en bredd på innehållet.

Tillkomst och finansiering

Arbetet med byggwebben påbörjades 2002 och har involverat flera antikvarier på länsmuseet genom åren. Utvecklingen av byggwebben är ett flerårigt projekt som till största delen har finansierats med medel från Länsstyrelsen i Stockholms län.

Har ni frågor?

Hittar ni inte svaren på era frågor i byggnadsvårdsguiden kan ni också ställa dem direkt till oss, och få svar inom några dagar. 

close-icon