Upptäck Botkyrka, del 4 av 7

Del 4 av 7 i seminariet “Att göra det svårt för sig” på Stockholms stadsmuseum den 18 november 2013. Seminariet är ett samarbete mellan Stockholms läns museum och Stadsmuseet och genomförs som en del i länsmuseets projekt Upptäck Botkyrka, som genomförts med stöd från Länsstyrelsen i Stockholm.

Hur får man nya grupper att engagera sig i kulturarvet? Stockholms läns museum har i tre år drivit projektet Upptäck Botkyrka i Fittja, Hallunda och Nordborg. Det har handlat om att tillsammans med föreningar, boende och skolor kritiskt granska och därefter utveckla informationen om kulturhistoriskt intressanta platser i dessa områden. Annelie Kurttila, enhetschef för publika enheten på Stockholms läns museum, och Jennifer Shutzberg, pedagog vid Stockholms läns museum, samt Åsa Anderljung, kultursekreterare i Botkyrka berättar om utmaningar, upplevelser och lärdomar från projektet.