Stickat och snackat

Vad är det immateriella kulturarvet och hur det ser ut i Stockholms län?

Stockholms läns museum, hemslöjdskonsulenterna på Region Stockholm samt Stockholms läns hembygdsförbund har inlett ett samarbete för att arbeta med det immateriella kulturarvet i Stockholms län. Tillsammans med länsinvånare, kommuner, organisationer och föreningar vill vi undersöka, utforska, samla och förmedla den mångfald av levande traditioner som finns i länet. Vårt uppdrag är bland annat att samla in och förmedla det levande och immateriella kulturarvet samt att sprida kunskap om vårt gemensamma kulturarv.

Med detta initiativ vill vi skapa en samlingsplats för att mötas kring det levande kulturarvet!

Vad är immateriellt kulturarv?

Immateriellt kulturarv, eller som det också kallas; det levande kulturarvet, syftar på den delen av människans spår och lämningar som vi inte kan ta, se eller känna på. Det är själva görandet och den tysta kunskapen som förs vidare mellan människor och generationer som avses. Detta kan till exempel vara olika former av hantverk, ritualer, musik, framträdanden, berättelser, traditioner, seder och bruk. På Svenska Unescorådets webbsida om immateriella kulturarv kan du läsa mer. Immateriellt kulturarv « Svenska Unescorådet

Ett annat sätt att förklara vad det immateriella kulturarvet är att se hur det skiljer sig från det materiella som utgörs av historiska spår som tillkommit genom mänsklig aktivitet i olika tider. Här är alltså fokus i stället på de fysiska spåren och lämningarna som vi kan se eller förnimma med våra sinnen. Läs mer om vad kulturarv i en vidare bemärkelse på Riksantikvarieämbetets webbplats. Kulturarv | Riksantikvarieämbetet (raa.se)

Vad vill vi göra?

Ett av målen är att skapa en lista över en mångfald av exempel från länet. Detta gör vi genom att kontakta kommuner, föreningar och grupper för att få in förslag. Vi kommer även själva samla in och dokumentera exempel.

Nästa år arrangerar vi en dag för att mötas kring det levande kulturarvet med samtal, uppvisning, workshops och presentation av listan.

Vi uppdaterar den här sidan med mer information allt eftersom.

Vad kan du göra?

Har du tips på ett levande kulturarv nära dig eller håller du kanske på med något själv? Det finns såklart fler exempel på vad immateriellt kulturarv kan vara än de exempel vi har tagit upp här. Hör gärna av dig till oss på samtidsbild.kultur@regionstockholm.se