Platsverkstan i Barkarbystaden

Stockholms läns museum besöker Barkarbystadens dag den 6 maj 2018. Vi samlar in berättelser och skapar historia.