Platsverkstan i Barkarby

Nu kommer Platsverkstan till Barkarby! Stockholms läns museum samlar under 2018 in berättelser om Barkarbystaden. Du som bor i, vistas i eller har besökt den framväxande stadsdelen: Vi är nyfikna på just dina tankar!

Platsverkstan i Barkarby. Filmspelare i Youtube.