Kvinnliga landskapsarkitekter – föreläsning med Catharina Nolin

Den 28 mars 2019 höll Stockholms läns museum och Stockholms Kvinnohistoria ett gemensamt programpunkt som handlade om kvinnliga landskapsarkitekter.

Hur såg kvinnliga landskapsarkitekters möjligheter att etablera sig ut under början av 1900-talet?

Se föreläsningen med Catharina Nolin

Medverkande:

Catharina Nolin, professor i konstvetenskap på Stockholms universitet, har under decennier fokuserat och forskat på trädgårdshistoria och landskapsarkitektur. Hon har bland annat gett ut ”I museets dolda vrår – om kvinnliga landskapsarkitekter betraktade genom Arkitektur- och designcentrums samlingar”. Här har hon tittat på kvinnornas möjligheter att under 1900-talet etablera sig som landskapsarkitekter och vilka vägar kvinnorna tog för att nå legitimering.