Kulturarv som skaver: Sista striden för Ågesta?

Tidigt i våras började vi diskutera en speciell typ av kulturarv här på museet. Platser som inte är idylliska, vackra eller insmickrande. Snarare tvärtom. Vi talade om mytomspunna miljöer som väcker motstridiga känslor av nostalgi, ilska, vanmakt och ibland till och med rädsla. Kort och gott, vi pratade om ett kulturarv som skaver. Vi bestämde oss för att undersöka några av dessa platser lite närmare för att på sikt kunna uppmärksamma dem på lite olika sätt. Anledningen är att vi vill göra historieskrivningen så mångfacetterad, och därmed så fullständig, som det överhuvudtaget är möjligt.

Gemensamt för de platser som vi har undersökt är att de var omdebatterade redan under sin ursprungliga användning. En av dem är Ågestaverket i Huddinge.

Ågestaverken, Sveriges första kommersiella kärnkraftverk och det enda kärnkraftverket i Stockholms län, var i drift under en kort period för att ge fjärrvärme och el till förorten Farsta. Men redan 1973, efter 10 år stängdes anläggningen av säkerhetsskäl och lämnades i princip intakt utan nya användningsområden. Intresset för anläggningen bland allmänheten har dock varit stort, det har hållits visningar och det har framförts önskningar om att omvandla byggnaden till ett museum.

Ett halvcirkelformat rum som har kontrollpaneler på väggarna. I mitten står en apparat.
Ett kontrollrum. Fotograf: Nisse Cronestrand, Tekniska museet.

Nu planerar ägaren Vattenfall att riva anläggningen för att följa bestämmelserna i Kärntekniklagen, som kräver avveckling. Det har väckt starka känslor hos både grannar som är rädda för att strålning ska spridas vid en rivning och hos människor som vill bevara byggnaden som ett kulturhistoriskt monument över modernismen och kalla kriget. Länsstyrelsen i Stockholms län har föreslagit Kulturdepartementet att anläggningen förvärvas av staten och förklaras som statligt byggnadsminne.

Om Ågesta rivs, försvinner ett av de sista fysiska spåren av Sveriges kärnvapenprogram och situationen under kalla kriget. Men går det överhuvudtaget att bevara den här typen av anläggning så att den kan visas för en allmänhet på ett säkert sätt? Museet följer fallet om Ågesta och återkommer så snart vi vet hur dess framtid ser ut.

Om skribenten

Annelie Kurttila är museichef på Stockholms läns museum.