Gropkeramikerna Åsa M. Larsson del 2 av 2

“Gropkeramikerna i relation till båtyxekulturen” Åsa M. Larsson, SAU. Del 2 av 2. Inspelat den 9 mars 2011 på Lilla scenen, Dieselverkstaden i Sickla, Nacka. Ur Seminarieserien Arkeologi i Stockholms län. Ett samarbete mellan Länsstyrelsens kulturmiljöenhet, Stockholms läns museum, Stockholms universitet och Riksantikvarieämbetet UV Mitt.

Gropkeramikerna, Åsa M. Larsson, del 2 av 2. Filmspelare i Youtube.