Karlösa Kvarn – klädstreck, kvarnstenar och människor vid vattendrag

Karlösa kvarn ligger i byn Risslingby i Söderbykarls socken i Norrtälje kommun. Historien kring kvarnen sträcker sig långt bakåt i tiden.

Karlösa Kvarn – klädstreck, kvarnstenar och människor vid vattendrag. Filmspelare i Youtube.
  • Producent: Stockholms läns museum
  • Röst: Moa Beskow
  • Manus: Moa Beskow och Rolf Hammarskiöld
  • Foto: Linn Sjöberg

Vill du läsa mer om våra Vattenanknutna kulturmiljöer: Kulturmiljöer vid vatten

Du kan även läsa rapporten Vattenanknutna kulturmiljöer – analys och förmedling del 2 (Rapport 2017:31)