Visdomens brunn

Visdomens brunn

Konstnär: Bror Hjorth

Tillkomstår: 1987

Material: Brons


Kommun: Södertälje

Besöksmålstyp: Fontäner, Människor, Offentlig konst

Adress: Olof Palmes plats

Närmaste SL-hållplats: Saltsjögatan

Ovanpå en pelare står figurer som liknar människor. Nedanför rinner vatten i ett stenkar. Människor och vatten bakom.

Visdomens brunn. ©Bror Hjort/ Bildupphovsrätt 2012. Foto: Elisabeth Boogh.

En lång rad kända personer pryder Visdomens brunn vid Olof Palmes plats i Södertälje. År 1933 utförde Bror Hjorth en gipsmodell till skulpturen Visdomens brunn. Den var avsedd att bli en dopfunt men blev refuserad. Av den anledningen kom den inte bli gjuten i brons förrän 1987, då Södertälje kommun förvärvade skulpturen.

Persongalleri

På Visdomens brunn finns fullt av figurer. Det är en mäktig sammanfattning av den då 40-årige konstnärens värld av gestalter. Det gemensamma för figurerna är att de på något sätt offrat sig och gjort något för mänskligheten för att avhjälpa nöd och elände i världen. De fyra huvudpersonerna, som finns på brunnens hörnpelare, är Jesus, Chaplin, Gandhi och Nietzsche. År 1933 kan vi tänka oss att sammanställningen av två profana figurer som Chaplin och Nietzsche tillsammans med Jesus och Gandhi på en dopfunt kan ha väckt uppmärksamhet. Det är inte osannolikt att det bidrog till refuseringen 1933.

Ovanpå en hög pelare av sten finns figurer som liknar människor. Nedanför rinner vatten ner i ett runt stenkar. Vatten och människor bakom.
Visdomens brunn. ©Bror Hjort/ Bildupphovsrätt 2012 Foto: Elisabeth Boogh.

Medeltida form

Skulpturens form och uttryck har tidig medeltid som förebild. Kanske har Bror Hjorth inspirerats av den gotländske Majestatis-mästarens dopfuntar. Mellan de fyra huvudfigurerna finns ett antal gestalter utförda i helfigur och lågrelief. Här ses bl.a. frihetskämpen och upprorsmannen Engelbrekt, Franciscus eller Den helige Frans, Sokrates, Martin Luther, Jeanne d´Arc, Michelangelo. Brunnens vetenskapliga hjältar är bland andra Marie Curie, Einstein och Edison. Överst och runt om skulpturen bildar ansikten i lågrelief en krans. Här återfinns bl.a. ekumenikern och religionshistorikern Nathan Söderblom och författaren August Strindberg.

Om konsten i Södertälje

I Södertälje finns offentlig konst från 1909 och fram till idag. Konsten speglar olika tider och ideal. Här presenteras konst i stadskärnan med omnejd. Flera konstverk har en internationell prägel, dessa har tillkommit bland annat i samband med utställningar i Södertälje konsthall då konstnärer inbjudits från olika länder att delta och som sedan anlitats för att göra offentliga verk. Utmärkande är också de skulpturer som står i stadens alla vackra parker. Konsten i Södertälje andas både dåtid och nutid, och kan ses som en stor utomhus-utställning att vandra runt i.