Vevax

Vevax

Konstnär: Arne Jones

Tillkomstår: 1969-1970

Material: Rostfritt stål


Kommun: Sollentuna

Besöksmålstyp: Offentlig konst

Adress: Utanför Rudbecks gymnasium

Närmaste SL-hållplats: Rudbecksskolan

Nio fyrkantiga former av stål som är sammanfogade. Gräs runtomkring och en tegelbyggnad bakom.

Vevax. ©Arne Jones/ Bildupphovsrätt 2022. Foto: Rebecka Walan.

Konstverket i glänsande rostfritt stål vecklar ut sig i olika delar. Lägst är den på mitten för att sedan höja sig två meter upp i luften åt sidorna.

Arne Jones idé med verket var att låta Edsviken resa sig från havet och på så sätt binda ihop vattnet med den bakomliggande skolan. Känslan är just också att skulpturen höjer sig och vecklar ut sig. Att se den från olika håll ger behållning.  Gå gärna runt och kika underifrån, från sidan, bakom och framifrån. Skulpturen blir annorlunda beroende på vilken vinkel du väljer.

Nio fyrkantiga former av stål som är sammanfogade. Gräs runtomkring och en tegelbyggnad bakom.
Vevax. ©Arne Jones/ Bildupphovsrätt 2022. Foto: Rebecka Walan.

Verket består av nio fyrkantiga former. De två som är högst upp vid sidorna är kvadratiska, medan de övriga är rektangulära. På så sätt får skulpturen en proportionerlig konstruktion.

Lägg märke till att det också finns en form i marken som överensstämmer med skulpturen, ungefär som om skulpturen har rest sig ur formen. Egentligen ska formen i marken vara vattenfylld som en fontän men den har inte fungerat och kommunen ser nu över en lösning.

Omkring 1960 började Arne Jones utveckla ett formspråk med prefabricerade standardelement, som kunde byggas upp och varieras på olika sätt. Här fanns en önskan att kombinera moderna material med ett klassiskt tema. Skulpturen här i Sollentuna stämmer väl överens med det arbetssättet genom de sammanfogade fyrkanterna.

Obs! Verket kommer att renoveras under det kommande året.

Om konsten i Sollentuna

Den offentliga konsten i Sollentuna bär på olika lager och är från olika tider. Konsten berättar om platser, människor och ger oss inblick i både historien och samtiden. Det äldsta verket är från 1950 och det yngsta från 2019 så spännvidden av uttryck är stor. Här finns mycket spännande att upptäcka, uppleva och lära. Flera verk är taktila, du kan både känna och ta på dem.

Konsten finns på flera ställen i kommunen. Kring Sollentuna centrum hittar du flera verk, men en upptäcktsfärd till Silverdal eller Rotsunda är att rekommendera, liksom konstverket på Stallbacken vid Edsvik.