Utan titel

Utan titel

Konstnär: Tarek Zaki

Tillkomstår: 2014

Material: Betong


Kommun: Botkyrka

Besöksmålstyp: Historia, Offentlig konst

Adress: Närmaste adress Lagman Lekares väg 29

Närmaste SL-hållplats: Busshållsplats Alby vägen eller Alby tunnelbanestation

En samling med små gråa hus i högt gräs med blommor.

Tarek Zaki©/Bildupphovsrätt 2023 Foto: Jenny Bergensten.

Skulpturgruppen är placerad på en gräsyta vid korsningen nära gångvägen. En samling husliknande betongskulpturer i olika storlekar brer ut sig över platsen. En kyrka, några mindre hus, några höga hus. De är så tätt placerade att de påminner om en by eller ett samhälle i miniformat. Det är också lockande att slå sig ner, eller kanske leka och hoppa mellan husen.

Så här säger konstnären om sitt arbete:

”Den information jag samlade in i form av möten och egen research resulterade i en samling av berättelser och bilder från stenåldern, järnålder och vikingatiden fram till dagens miljonprogram. Min konstnärliga gestaltning är ett resultat av allt det material jag samlat in och de olika historiska lager som finns att finna i Botkyrka och platsen kring Hågelbyleden. Dagens bostadshus, hus från stenåldern, pilspetsar, verkstäder då och idag, transportmedel i form av båtar har inspirerat mig. Resultatet har blivit en skulpturgrupp i betong som är slumpmässigt arrangerad, utan hänsyn till tidslinjer, en stad i miniatyr.”