Tornet

Tornet

Konstnär: Jan Håfström

Tillkomstår: 2002

Material: Tegel


Kommun: Haninge

Besöksmålstyp: Historia, Offentlig konst

Adress: Tungelsta trädgårdspark

Närmaste SL-hållplats: Tungelsta

En rund byggnad av tegel med gräs ovanpå.

Tornet. ©Jan Håfström/ Bildupphovsrätt 2017. Foto: Rebecka Walan

I Tungelsta trädgårdspark finns en övervuxen tegelruin som väcker fantasin till liv. Vad är det för plats? Vem har bott här? Och är den övergiven eller inte?

En rund byggnad av tegel med gräs ovanpå.
Tornet. ©Jan Håfström/ Bildupphovsrätt 2017. Foto: Rebecka Walan

Ruinen är ett konstverk av Jan Håfström. Han fick idén att skapa en övervuxen tegelmur med utgångspunkt i en jordkällare. Tanken var att göra en öppning till jordens inre. På murens ena sida finns en port tecknad i muren. Teckningen blir tydlig tack vare att teglet här har bränts på ett annat sätt. Bränningen gör att det ser äldre ut.

Jan Håfström har berättat att porten markerar en gräns. Den är en en förbindelse mellan förfluten och närvarande tid. Mellan de döda och de levande. Mellan historien och samtiden. Jordkällaren har passerat olika stadier. Till slut har den förvandlats till en övervuxen ruin.

Så här berättar konstnären om sin idé:

”Det kändes som om Jordkällaren skulle kunna bli ett nav, en mittpunkt i denna sällsamma och halvt glömda värld. Att den skulle kunna binda samman det förflutna med det närvarande och bli en plats dit människor kan gå – både för att söka ensamhet och gemenskap.”

Jan Håfström

Om konsten i Haninge

Konsten som presenteras i Haninge är belägen i Handen, Brandbergen och Tungelsta. Flera verk har anknytning till platsen, dess historia eller invånare. Haninge följer enprocentregeln vilket betyder att en procent avsätts för offentlig konst vid nybyggnation. Spännvidden av uttryck och tekniker är påfallande. Här finns mycket att upptäcka, uppleva och lära. Den offentliga konsten kan bli en spännande ingång till kommunens historia. Men varje konstverk rymmer också en hel värld som var och en upplever på sitt sätt.

Ta gärna med dig en vän när du går på konstvandring. Att samtala om konsten gör att vi se mer. Både av konsten och varandra.