Solna centrums tunnelbanestation

Solna centrums tunnelbanestation

Konstnärer: Anders Åberg, Karl Olov Björk

Tillkomstår: 1975


Kommun: Solna

Besöksmålstyp: Djur, Offentlig konst

Adress: Solna centrums tunnelbanestation

Närmaste SL-hållplats: Solna centrum

En skulptur av en älg står inramad i en vägg med en målning av skog och ett hus bakom.

Solna centrums tunnelbanestation. ©Karl-Olov Björk och Anders Åberg/ Bildupphovsrätt 2017. Foto: Elisabeth Boogh.

I Solna centrums tunnelbanestation möter du av en nästan tusen meter grön granskog under en flammande röd himmel. I detta landskap under jord väver små scener ihop historia, kamp och saga. Bland annat har en stor älg tagit plats framför en mörklagd Konsumaffär.

Drömmen om ett grönt samhälle

Stationen kom till under en tid då samhället var i stor förändring. Miljön var i fokus och musiker sjöng sånger om natur och djur. En sång handlade just om älgar. Bara ett år efter att konsten här blivit klar kom skivan “Djurens brevlåda” sången “Älgarna demonstrerar”. I sången kräver älgarna att alla kalhyggen ska stoppas, totalförbud mot jakt i skogen och fri passage över väger. De krävde också att all besprutning över skog och mark skulle upphöra. Älgarnas perspektiv var i ropet under den tiden då samhället fick stora motorleder och politikerna såg till att bygga miljonprogrammet runt om i Sverige.

En skulptur av en älg står inramad i en vägg med en målning av skog och ett hus bakom.
Solna centrums tunnelbanestation. ©Karl-Olov Björk och Anders Åberg/ Bildupphovsrätt 2017. Foto: Elisabeth Boogh.

Här och var öppnar sig skogen med gläntor med målade bildberättelser eller skulpterade scener som till exempel den norrländska avfolkningsbygden med övergivna Folkets hus, kalhyggen, flygplan som besprutar skog, tunnbrödsexpressen på slingrande vägar, fabriksanläggningar och övergivna trähus med verandor som vittnar om snickarglädje. Romantiska och nostalgiska tongångar som växlar med bitande samhällskritik.

Om konsten i Solna

Här presenteras konst som framförallt är knuten till Solna centrum men också till Hagalund och Västra skogen. Konsten är i flera fall platsspecifik, det vill säga att den har koppling till den plats där den är placerad. Konstnärerna har tänkt till, ibland med ambitionen att mjuka upp, ibland med att väcka minnen till liv. I Solna byggs det som aldrig förr. Här har vi fått vår nya nationalarena och ett nytt shoppingcentrum. På 1970-talet revs det gamla Hagalund och ur det reste sig de ståtliga blå höghusen. Konsten är från olika perioder och andas av både minnen och nytänkande.