WordPress databasfel: [The MySQL server is running with the --read-only option so it cannot execute this statement]
UPDATE `wp_options` SET `option_value` = '7' WHERE `option_name` = 'WFB_DB'

WordPress databasfel: [The MySQL server is running with the --read-only option so it cannot execute this statement]
UPDATE `wp_options` SET `option_value` = '8' WHERE `option_name` = 'WFB_DB'

Skyttlar - Stockholms läns museum

Skyttlar

Skyttlar

Konstnär: Hanna Stahle

Tillkomstår: 2012

Material: Corténstål


Kommun: Nacka

Besöksmålstyp: Offentlig konst

Adress: Storkällan

Närmaste SL-hållplats: Storkällan

Fyra bruna cylinderformade skulpturer i olika höjder och former står på snöklädd mark.

Skyttlar. ©Hanna Stahle/ Bildupphovsrätt 2018. Foto: Rebecka Walan.

Fyra olika former står på en gräsmatta. Det ser ut som om några farkoster har landat. Platsen är vid entrén till Storkällan, en begravningsplats med ett kapell. Konstverket bidrar till att skapa en värdig entré till begravningsplatsen.  

Formerna är gjorda av corténstål, de har en brunaktig ton och är genomskinliga. På dagen släpper de igenom ljus och på kvällen lyser de inifrån. Några av formerna är högre än de andra, en del står på två ben, några har fler ben. När du rör dig omkring konstverket förändras det beroende på avstånd och vinkel. Från ett håll ser de helt kompakta ut, som om de hade en hel slät yta, men när du förflyttar dig några steg så ser du ljuset emellan. 

Fyra bruna cylinderformade skulpturer i olika höjder och former står på snöklädd mark.
Skyttlar. ©Hanna Stahle/ Bildupphovsrätt 2018. Foto: Rebecka Walan.

Skyttlar liknar ett slags urtidsdjur, eller kanske olika former av skelett. Formerna kan väcka fantasier och associationer. Samtidigt leder titeln till tanken på vävning. I skytteln placeras garnet som är lindat på en spole om förs fram och tillbaka mellan vävens trådar.  Det leder till associationer om livets väv eller tråd, och knyter också väl an till platsen.

“Verket är tänkt att ge utrymme för flera tolkningsmöjligheter. Min utgångspunkt har varit funderingar över årsringar som speglar både tid och resan genom livet. Som avtrycken av en långsam rörelse i tid och rum befinner formerna sig lätt lyfta från marken liksom lågt kretsande moln. Den inre formen kan ses som det utrymme man som människa tar, men är på samma gång helt relaterad till den yttre formen, vilken kan föra tankarna till naturformer som kottar, frökapslar eller fossiler.”

Hanna Stahle

Om konsten i Nacka

Här presenteras konst från olika delar av Nacka: Fisksätra, Sickla. Flera av konstnärerna har utgått från platsen där verken är placerade, de är med andra ord platsspecifika. Ibland handlar det om platsens historia, ibland om hur platsen används eller är tänkt att användas. Vare sig det handlar om en glödlampa som tänds när du sätter dig ner eller besöker en begravningsplats med upplysta former i stål, andas konsten omsorg om både besökare och plats. 

WordPress databasfel: [The MySQL server is running with the --read-only option so it cannot execute this statement]
UPDATE `wp_options` SET `option_value` = '1721130790' WHERE `option_name` = '_transient_timeout_2__2951165530'