Besöksmål: Skulpturlandskap

Kommun: Södertälje

Konstnär: Lars Widenfalk
Tillkomstår: 1993

Lars Widenfalks skulpturlandskap är placerad vid tingsrättens lokaler vid Rådhustorget. Hela gruppen upptar en yta av 40 kvm och består av två delar, en fristående stol och en rektangulär fontän. Verket är karaktäristiskt för Lars Widenfalks konst. Arkitektoniska element från forna kulturer, den klassiskt grekiska och den egyptiska blandas med nutida element. I fontänen är två, fyra meter höga, pelare placerade. Den ena manlig och den andra kvinnlig och de kröns av ett tre meter långt skepp som glittrar av rinnande vatten.

©Lars Widenfalk/Bildupphovsrätt i Sverige 2017 Foto: Elisabeth Boogh

Från kvinnopelaren utgår en stenkanal som leder vattnet utanför fontänens avgränsning. Det gör att det stänker och rinner, inte bara i fontänen utan också ute på torget. I pelarna finns nischer med mans- och kvinnohuvuden. De är som mänskliga signaturer i stenen. En trestegstrappa med symboler för ungdomen, medelåldern och ålderdomen leder uppför det kraftiga fundamentet där pelarna är placerade. Här  finns också ett fragment av ett hus och utanför fontänen står en “Homosedia”, en stenstol som det går bra att provsitta i. Fontänen blir med sina olika delar och det rinnande och glittrande vattnet som en påminnelse om det vackra livets kretslopp.

Konstnär: Widenfalk, Lars
Tillkomstår: 1993

Närmaste SL-hållplats: Köpmangatan

close-icon