Skulpturlandskap

Skulpturlandskap

Konstnär: Lars Widenfalk

Tillkomstår: 1993

Material: Granit


Kommun: Södertälje

Besöksmålstyp: Fontäner, Offentlig konst

Adress: Stora Torget

Närmaste SL-hållplats: Köpmangatan

En rektangulär fontän med en hög kolonn och en del som ser ut som ett hus står på ett torg. Grönska bakom.

Skulpturlandskap. ©Lars Widenfalk/ Bildupphovsrätt 2012. Foto: Elisabeth Boogh.

Lars Widenfalks skulpturlandskap är placerad vid tingsrättens lokaler vid Rådhustorget. Hela gruppen upptar en yta av 40 kvm och består av två delar, en fristående stol och en rektangulär fontän. Verket är karaktäristiskt för Lars Widenfalks konst. Arkitektoniska element från forna kulturer, den klassiskt grekiska och den egyptiska blandas med nutida element. I fontänen är två, fyra meter höga, pelare placerade. Den ena manlig och den andra kvinnlig och de kröns av ett tre meter långt skepp som glittrar av rinnande vatten.

En rektangulär fontän med en hög kolonn och en del som ser ut som ett hus står på ett torg. Grönska bakom.
Skulpturlandskap. ©Lars Widenfalk/ Bildupphovsrätt 2012. Foto: Elisabeth Boogh.

Från kvinnopelaren utgår en stenkanal som leder vattnet utanför fontänens avgränsning. Det gör att det stänker och rinner, inte bara i fontänen utan också ute på torget. I pelarna finns nischer med mans- och kvinnohuvuden. De är som mänskliga signaturer i stenen. En trestegstrappa med symboler för ungdomen, medelåldern och ålderdomen leder uppför det kraftiga fundamentet där pelarna är placerade. Här finns också ett fragment av ett hus och utanför fontänen står en “Homosedia”, en stenstol som det går bra att provsitta i. Fontänen blir med sina olika delar och det rinnande och glittrande vattnet som en påminnelse om det vackra livets kretslopp.

Om konsten i Södertälje

I Södertälje finns offentlig konst från 1909 och fram till idag. Konsten speglar olika tider och ideal. Här presenteras konst i stadskärnan med omnejd. Flera konstverk har en internationell prägel, dessa har tillkommit bland annat i samband med utställningar i Södertälje konsthall då konstnärer inbjudits från olika länder att delta och som sedan anlitats för att göra offentliga verk. Utmärkande är också de skulpturer som står i stadens alla vackra parker. Konsten i Södertälje andas både dåtid och nutid, och kan ses som en stor utomhus-utställning att vandra runt i.