Skårby gravfält

Skårby gravfält


Kommun: Salem

Besöksmålstyp: Fornlämning, Kulturspår, Religiös byggnad

Närmaste SL-hållplats: Bergaholmsvägen

Stenröse, det står trädbakom kullen.

Skårby. Foto: Anna Ulfstrand.

Längs Bornsjöns södra strand finns ungefär 100 gravar från bronsåldern till järnåldern. Skårbyröset högt upp på en höjd är den största av dem.

Religiösa ceremonier

Skårbyröset är 25 meter i diameter, tre och en halv meter högt och omgivet av en mur. Röset är från bronsåldern. Platsen har antagligen haft en religiös funktion och varit skådeplatsen för olika ceremonier. Höjden som röset ligger på kan ha uppfattats som ett heligt berg. Skårbyröset är inte undersökt. I rösen görs sällan fynd, eftersom regnvattnet som strilar ner förstör både skelett och gravgåvor. Men undantag finns. I ett röse på Aspberget i Botkyrka låg ett bronssvärd från äldre bronsåldern (1800-1100 f. Kr).

En mäktig människas grav

I andra sörmländska bronsåldersrösen har knivar, armband, knappar, nålar, glaspärlor, krukskärvor och föremål av flinta hittats. Ett röse var ursprungligen en grav för en enda människa, men behöll sin betydelse under århundraden. Rösen har ofta använts för nya begravningar långt senare. I röset med bronsålderssvärdet hittades en halsring från Vendeltiden (550-800 e. Kr) och en grav från tidig vikingatid (800–950 e. Kr).

Fornstig

Vid Skårby finns också två gravfält från den yngre järnåldern med ett 20-tal synliga gravar. Skårby gård har antagligen legat i närheten av gravarna och först senare flyttats ner till vattnet där den ligger i dag. Salems socken har en lång historia. Kyrkan från början av 1100-talet är vackert belägen på en udde i södra Bornsjön.

Från kyrkans parkeringsplats utgår en fornstig. Sjön är reservvattentäkt och fridlyst.