WordPress databasfel: [The MySQL server is running with the --read-only option so it cannot execute this statement]
UPDATE `wp_options` SET `option_value` = '7' WHERE `option_name` = 'WFB_DB'

Schlaraffenland - Stockholms läns museum

Schlaraffenland

Schlaraffenland

Konstnär: Roland Persson

Tillkomstår: 2001

Material: Brons, lackfärg


Kommun: Solna

Besöksmålstyp: Offentlig konst

Adress: Torget i Västra skogen

Närmaste SL-hållplats: Västra skogen

Skulptur av broderade kuddar i olika färger i en stapel och flera kuddar som ligger nedanför. Torgmiljö med hus och träd bakom.

©Roland Persson/ Bildupphovsrätt i Sverige. Fotograf: Rebecka Walan.

Fyrtionio färgglada prydnadskuddar balanserar i en stapel mitt på torget i Västra skogen. Den översta kudden har hamnat lite på sniskan och ser ut att kunna få hela stapeln att välta. Några kuddar ligger i en hög nedanför. Men någon risk för att kuddarna ska trilla finns inte. De är nämligen gjutna i brons och målade i lackfärg.

Torget utformades under 1960–1970-talen i en grå, stram stil som sedan kom att upplevas som hård och kall. Blomsteruppsatser och gräsytor var inte tillräckligt för att mjuka upp platsen. Solna stad beslutade då att omforma torget för att åstadkomma en trivsammare miljö och Roland Persson fick uppdraget att göra konstnärlig gestaltning av torget. Titeln Schlaraffenland är enligt konstnären ett namn på ett lyckorike i folksagan där livets goda tillfaller invånarna utan att de behöver anstränga sig.

Skulptur av broderade kuddar i olika färger i en stapel och flera kuddar som ligger nedanför. Torgmiljö med hus och träd bakom.
©Roland Persson/ Bildupphovsrätt 2017. Foto: Rebecka Walan.

Kuddarna är från hans mamma, som hade en handarbetsaffär. De är gjutna efter äkta förlagor. De är virkade, broderade, knypplade och rynkade i glada färger. Lagom nötta och mjukt inbjudande. Roland Persson hoppas att skulpturen ska mjuka upp den hårda arkitekturen, att den förmedlar en hemkänsla och något mjuk i kontrast till de betongbyggnader som omger torget.

Skulpturen är exempel på hur konsten kan skapa något privat mitt i det offentliga. Den kan också ses som ett monument över en levande kvinnokultur. Hos många väcker verket en nostalgisk känsla och det råder delade meningar om det är plattsöm eller stjälkstygn på en kudde.

Titta på filmen där Roland Persson berätta om hur verket blev till

I konstnärens ateljé – Roland Persson om Schlaraffenland.

Om konsten i Solna

Här presenteras konst som framförallt är knuten till Solna centrum men också till Hagalund och Västra skogen. Konsten är i flera fall platsspecifik, det vill säga att den har koppling till den plats där den är placerad. Konstnärerna har tänkt till, ibland med ambitionen att mjuka upp, ibland med att väcka minnen till liv. I Solna byggs det som aldrig förr. Här har vi fått vår nya nationalarena och ett nytt shoppingcentrum. På 1970-talet revs det gamla Hagalund och ur det reste sig de ståtliga blå höghusen. Konsten är från olika perioder och andas av både minnen och nytänkande.  

WordPress databasfel: [The MySQL server is running with the --read-only option so it cannot execute this statement]
UPDATE `wp_options` SET `option_value` = '1721131509' WHERE `option_name` = '_transient_timeout_2__2951165530'