Saltsjöbadsodjuret

Saltsjöbadsodjuret

Konstnär: Lisa Larson

Tillkomstår: 1993

Material: Keramik


Kommun: Nacka

Besöksmålstyp: Djur, Offentlig konst

Adress: Vår gård

Närmaste SL-hållplats: Saltsjöbaden station

En skulptur av en blå sjöhäst på en en sten. Växtlighet och vatten bakom.

Saltsjöbadsodjuret. ©Lisa Larson/ Bildupphovsrätt 2017.. Foto: Jenny Bergensten.

Framför entréparken på Vår gård i Saltsjöbaden har Lisa Larson skulpterat “Saltsjöbadsodjuret”. Detta odjur var mycket omskrivet och omtalat i början av förra seklet. Odjuret lär ha varit 40 meter långt och haft sin hemvist i Baggensfjärden. Lisa Larsons stora keramiska skulptur går helt i blåa toner som himlen och havet. Det fiskliknande huvudet påminner även om en drakes huvud, men ur munnen sprutar odjuret vatten. Kroppen har grova fiskfjäll och avslutas med en markerad stjärtfena.

En skulptur av en blå sjöhäst på en en sten. Växtlighet och vatten bakom.
Saltsjöbadsodjuret. ©Lisa Larson/ Bildupphovsrätt 2017. Foto: Jenny Bergensten.

Om konsten i Nacka

Här presenteras konst från olika delar av Nacka: Fisksätra, Sickla. Flera av konstnärerna har utgått från platsen där verken är placerade, de är med andra ord platsspecifika. Ibland handlar det om platsens historia, ibland om hur platsen används eller är tänkt att användas. Vare sig det handlar om en glödlampa som tänds när du sätter dig ner eller besöker en begravningsplats med upplysta former i stål, andas konsten omsorg om både besökare och plats.