Roslagsmuseet

Roslagsmuseet


Kommun: Norrtälje

Tillgänglighet: Bil till entré, Rullstolsvänligt, Toalett

Besöksmålstyp: Museum

Adress: Hantverkaregatan 23

Närmaste SL-hållplats: Norrtälje busstation

Ett avlångt envåningshus med rund brandtrappa till en av vindsvåningens takkupor. En rullstolsramp leder upp till entrén.

Roslagsmuseets entré är vänd mot gården. Foto: Matilda Hall

Våren 2023 återinvigdes det nyrenoverade Roslagsmuseet i centrala Norrtälje. Muséet ligger i det gamla gevärsfaktoriets hus som hänger samman med Norrtäljes grundande.

Ett hus med lång historia

Roslagsmuseet ligger i ett hus från 1760-talet där smeder framställde låsmekanismer till de skjutvapen som tillverkades i Norrtälje. Redan innan staden grundades år 1622 bestämde Gustav II Adolf att ett gevärsfaktori skulle anläggas vid Norrtäljeån. Museibyggnaden är den enda kvarvarande av gevärstillverkningens byggnader.

Den blivande Hantverkaregatan var en gång en bruksgata som kantades av smedjor och bostäder. Gevärs- och pistolpipor smiddes från påtar till runda rör, sedan borrades de i borrhuset nere vid ån. Museets byggnad användes som filarverkstad. Där konstruerade sänksmeder och låsfilare vapnens avfyrningsmekanism.

Tillverkningen av gevär och pistoler till den svenska armén pågick i ca 220 år och upphörde först på 1840-talet. Sedan dess har huset bland annat varit privatbostad och under en period kontor för Upplandsbanken och Roslagens Sparbank. Därför går huset ibland under namnet “gamla banken”.

Museets verksamhet

Roslagsmuseet förvaltar bygdens kulturarv genom etnologisk dokumentation (bilder, föremål, intervjuer), utställningar, föredrag, debatter, visningar och stadsvandringar samt verksamhet bland barn och ungdom.

På kommunens hemsida kan du läsa om aktuella utställningar. Det finns också två permanenta utställningar i var sitt rum. Det ena rummet fokuserar på byggnadsvård och berättar om fynd från restaureringen av museets hus. I det andra rummet kan besökaren känna på olika föremål och leva sig in i historien.

Museibyggnaden, Zettersténska gården och Hjertqvistska ligger runt en vacker museipark som under sommar och höst utnyttjas till barnverksamhet. Museet har ett referensbibliotek och en butik.