Prinsarna på slottet

Prinsarna på slottet

Konstnär: Christian Partos

Tillkomstår: 1993-1994

Material: Brons


Kommun: Norrtälje

Besöksmålstyp: Djur, Fontäner, Offentlig konst

Adress: Stora Torget

Närmaste SL-hållplats: Rögårdsgatan

En rund fontän med en trappa.

Prinsarna på slottet. ©Christian Partos/ Bildupphovsrätt 2012. Foto: Daniel Wermäster.

Möt Christian Partos grodor på Stora Torget och låt fantasin träda in i sagornas land.

Christian Partos vattenskulptur tar oss med till sagornas värld. Högst upp på en trappa av brons sitter en groda och sprutar vatten. Vattnet strilar nedför trappstegen och bildar ett vattenspel. Runt trappan finns ytterligare sex grodor. En av dem är på väg att klättra upp på en parksoffa!

Alla grod-prinsarna sprutar vatten växelvis, så att man får en känsla av att de för ett samtal med varandra. Skulpturgruppen sätter fart på fantasin. Men grodor har också ett symbolvärde. De symboliserar fruktbarhet och återuppståndelse. Konstverket är täckt vintertid.

Grodor sitter på kanten till en fontän och sprutar vatten.
Prinsarna på slottet. ©Christian Partos/ Bildupphovsrätt 2012. Foto: Daniel Wermäster.
En fontän med en trappa med fyra grodor.
Prinsarna på slottet. ©Christian Partos/ Bildupphovsrätt 2012. Foto: Daniel Wermäster.